Projekt Elfiskebåt

I år sökte och beviljades Laisälvens FVO ett projekt, kallat ”projekt elfiskebåt”. Projektets syfte är att märka stor öring med sändare. Tillsammans med SLUs pågående projekt, ”projekt Inlandsöring”, kartläggs öringarnas vandringsmönster. Häromnatten märktes med hjälp av Länsstyrelsen Norrbottens elfiskebåt ett tiotal stora öringar inom vårt område.