Fiskeregler

iskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.
För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.
Maskmete samt allt annat fiske med levande agn förbjudet ovan odlingsgränsen.

Öring

Minimimått 40 cm
Max en öring per fiskare och dygn. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet.
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Harr

Minimimått 35 cm
Fiskeförbud 15/4 – 10/6.

All fångad fisk med mindre mått släpps tillbaka i vattnet.

​OBS. Max 5 st fiskar inkl. 1 st öring per dygn

Fiskekort och områden

Laisälven – gäller i allt vatten utom specialsträckan ”Delliksträckan” samt i sjöarna Östra- och Västra Mulljaur.

Mulljaurkortet – gäller i sjöarna Östra- och Västra Mulljaur.

Delliksträckan – kvoterad specialsträcka enbart giltig vid hyra av Dellikkojan + giltigt fiskekort för Laisälven.

© Laisälvens FVO