Fiskeregler

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.
För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Laisälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Öring
Minimimått 40 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet.
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Minimimått 35 cm
Fiskeförbud 15/4 - 31/5.

All fångad fisk med mindre mått släpps tillbaka i vattnet.

​OBS. Max 5 st fiskar inkl. 1 st öring per dygn