Granselluspen

Ganselet bryts upp med flera strömmar och delar upp sig i mindre grenar och erbjuder flera spännande fiskeplatser. Vid utloppsströmmen ligger Granselkojan. kojan har tre rum. Två av rummen har fyra bäddar och enkelt kök för uthyrning, då ingår även en vedeldad bastu. Ett tredje rum är öppet för dagsgäster.

Stryckan

Stryckan är en bra plats att ha som utgångspunkt. Här kan ni ställa husvagn eller bil med tillgång till vindskydd och ved. Stryckan är ett lugnstryk som inbjuder till ett enkelt fiske med chans på harr öring och gädda.

Holmselforsen

Holmselforsen är ett en sträcka på totalt ca 2,3 km.

Om ni väljer fiskestigen ca 1,1 km nedströms från parkeringen så finner ni på vägen korta mindre strömmar med strömsatta däremellan.

Väljer ni stigen som går ca1,1 km uppströms så träffar ni först på den korta Holmselforsen där det finns ett vindskydd. Ovanför forsen följer en lång sträcka med jämn fin ström med djupfåran mot andra sidan. Vid högvatten kan sträckan vara svårfiskat. Längst upp där Mellanselet tar vid nyper älven ihop med en fin blanknacke.

Sadeforsen

Sadeforsen är en sträcka med varierat fiske. Vid första vindskyddet finner du korta och djupa strömmar. I slutet på vägen finns husvagnsparkering och ytterligare ett vindskydd. Här är älven mer lugnflytande. Vid lågvatten är det är det enkelt att vada här och leta djupgropar där harren står. Sadeforsen är en km uppströms från parkeringen. Den delen är brantare, här finns chans till bra öringsfiske.

Brattforsen

Vid Brattforsen finns två husvagnsparkeringar. Härifrån är älven lättåtkomlig med flera fina platser där harren står.

Dellikholmen

Dellikholmen är en kvoterad specialsträcka. På holmen har vi en 4 bäddsstuga för uthyrning. I hyran ingår båt och 400 m av älven. Ni bor mitti fisket! När ni hyr stugan för första gången är det obligatoriskt att ni köper en halv dags guidning. Guiden visar hur ni kör upp genom strömmen, håller en säkerhetsgenomgång. Givetvis får ni veta var de hetaste fiskeplatserna är.Guidningen avslutas runt elden där guiden bjuder på kaffe och tilltugg.
Information och bokning se under boende.
Hästskoforsen

Den mest omtalade sträckan i Laisdalen! Från Husvagnsparkeringen är det 400 m ner till forsen. Här finns en hängbro som gör det lätt att hitta nästan hur många fiskeplatser som helst.

Ackerforsen

Ackerforsen är en snabb ström med höljer aggor därimellan. Ett intressant fiske i strömkanterna. På nacken är det taget en och annan storöring.

Ackerselet

Sträckan från nacken och 400 meter upp mot selet bjuder på ett spännade fiske efter grov harr och öring.

Laisluspen

Ligger längst upp i vårat område. Strömmen tar emot vattnet från den mäktiga sjön Stor Laisan. Här finns grov harr och öring som backar ner i strömmen. Vid massiva kläckningar kan ni uppleva erat livs torrflugefiske!Eller mörka sensommarkvällar fresta storöring med streamers!

Östra Mullejaur

Gäddfiske av hög klass!
Sjön är ca 7 km lång. Här finns stora grundflak med hög produktion av mat som gäddan gillar.I byn Mullbacken finns en båtramp där ni smidigt sjösätter båten. På Lerudden där sjön är som smalast finns en mysig bakval (vindskydd). 

Västra Mullejaur

Upplev vildmarkskänslan när ni fiskar gädda och abborre!
Från Laisälven kör ni till Reback. Byn ligger mellan Mullejaursjöarna. Där tar ni av på en skogsbilväg till vänster. Efter ca 2 km kommer ni till en båtramp för sjösättning av båten. Västra Mullejaur är djupare än östra. Här har gädda och abborre gott om mat, framförallt sellak ( siklöja) .